กิจกรรมล่าสุด

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

แจ้งประกาศ ปฎิทินการศึกษา ประจำ 2/ 2564 จ้า

ประกาศทุนเพชรอินทนิล ประจำปี 2565

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2564 ภาคปกติ รอบเพิ่มเติม (รอบที่ 3)

หมดเขตสมัครและรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2564 ภาคปกติ รอบทั่วไป วันที่ 8 เมษายน 2564

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2564 ภาคปกติ รอบทั่วไป

รับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคพิเศษ รอบที่ 2

สาขาวิชาเข้าร่วมกิจกรรมแนวแนวภายใต้โครงการของมหาวิทยาลัย ปี 2563