รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

🔥🔥 รับสมัครแล้วว…

แจ้งประกาศ ปฎิทินการศึกษา ประจำ 2/ 2564 จ้า

                …

ประกาศทุนเพชรอินทนิล ประจำปี 2565

สมัครเรียนภาคปกต…

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2564 ภาคปกติ รอบเพิ่มเติม (รอบที่ 3)

ข่าวดี ม.เปิดรับ…

หมดเขตสมัครและรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2564 ภาคปกติ รอบทั่วไป วันที่ 8 เมษายน 2564

สาขาวิชาคอมพิวเต…

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2564 ภาคปกติ รอบทั่วไป

สาขาวิชาคอมพิวเต…

รับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคพิเศษ รอบที่ 2

สาขาวิชาคอมพิวเต…

สาขาวิชาเข้าร่วมกิจกรรมแนวแนวภายใต้โครงการของมหาวิทยาลัย ปี 2563

สำนักส่งสริมวิชา…

สาขาวิชาจัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

สาขาวิชาจัดกิจกร…

สาขาวิชาจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่และประชุมนักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

สาขาวิชาจัดกิจกร…

คณะวิทยาการจัดการร่วมกับสาขาวิชาจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563

คณะวิทยาการจัดกา…

สาขาวิชารับการตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

หลักสูตรบริหารธุ…