รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2564 ภาคปกติ รอบทั่วไป

สาขาวิชาคอมพิวเต…

รับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคพิเศษ รอบที่ 2

สาขาวิชาคอมพิวเต…

สาขาวิชาเข้าร่วมกิจกรรมแนวแนวภายใต้โครงการของมหาวิทยาลัย ปี 2563

สำนักส่งสริมวิชา…

รับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 รอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 3

“สาขาวิชาท…

รับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 รอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 2

“สาขาวิชาท…

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ลงพื้นที่จัดทำ VTR ศิษย์เก่าคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ณ ไปรษณีย์ธนสาร

นักศึกษาชั้นปีที…

ลงพื้นที่ติดป้ายประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ สถานีรถไฟ

60 SHARES Share …

ออกแนะแนวรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

ร่วมออกแนะแนวรับ…

ร่วมออกแนะแนวรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์

ร่วมออกแนะแนวรับ…

ออกแนะแนวรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนโคกยางวิทยา

ร่วมออกแนะแนวรับ…

เข้าร่วมแนะแนวการศึกษาและร่วมจัดนิทรรศการโลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพ ณ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

อาจารย์สาขาวิชาค…

ออกแนะแนวรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนกระสัง จ.บุรีรัมย์

ร่วมออกแนะแนวรับ…