แจ้งประกาศ ปฎิทินการศึกษา ประจำ 2/ 2564 จ้า

                …

สาขาวิชาจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่และประชุมนักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

สาขาวิชาจัดกิจกร…

โครงการพบอาจารย์ที่ปรึกษาและสานสัมพันธ์น้องพี่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ 2559

สาขาวิชาคอมพิวเต…

กิจกรรมจองรายวิชาและพบอาจารย์ที่ปรึกษา ภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1 / 2557

ต้อนรับนักศึกษาใ…

นักศึกษาใหม่ ภาค กศ.บป. เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา และจองรายวิชา

ยินดีต้อนรับนักศ…