รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

🔥🔥 รับสมัครแล้วว…

ประกาศทุนเพชรอินทนิล ประจำปี 2565

สมัครเรียนภาคปกต…

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2564 ภาคปกติ รอบทั่วไป

สาขาวิชาคอมพิวเต…

รับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคพิเศษ รอบที่ 2

สาขาวิชาคอมพิวเต…

รับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 รอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 3

“สาขาวิชาท…

รับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 รอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 2

“สาขาวิชาท…

รับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 รอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 1

“สาขาวิชาท…

แจ้งค่าสมัครและรายงานตัวรอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2563

รอบทั่วไป ประจำป…

รับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 รอบทั่วไป

อยากเรียนต้องได้…

สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่รอบโควต้า ตามนโยบายมหาวิทยาลัย เพื่อป้องกัน COVID-19

สาขาวิชาสอบสัมภา…

รับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบโควต้า ประจำปีการศึกษา 2563

📌 รับสมัครนักศึก…

สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ Portfolio

📌 วันที่ 18 มกรา…