ทำเนียบรุ่น

360

หมู่เรียน : 561254601
นักศึกษา : ภาคปกติ 4 ปี
ปีการศึกษาแรกเข้า : 2556
อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.ดร.สุรีย์ฉาย สุคันธรัต

360

หมู่เรียน : 561254602
นักศึกษา : ภาคปกติ 4 ปี
ปีการศึกษาแรกเข้า : 2556
อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.ปูรณ์ภัสสร สันติอิทธิกุล 

360

หมู่เรียน : 562254601
นักศึกษา : ภาคพิเศษ 4 ปี
ปีการศึกษาแรกเข้า : 2556
อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.ดร.จักรพงษ์  เจือจันทร์ 

360

หมู่เรียน : 562654601
นักศึกษา : ภาคพิเศษ 4 ปี
ปีการศึกษาแรกเข้า : 2556
อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.พิสชานันท์  สนธิธรรม 

27972613_1799428823408750_6446589554104722158_n

หมู่เรียน : 571252601
นักศึกษา : ภาคปกติ 4 ปี
ปีการศึกษาแรกเข้า : 2557
อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.ดร.วิจิตรา โพธิสาร/อ.ดร.ธัญเทพ สิทธิเสือ

6

หมู่เรียน : 571252701
นักศึกษา : ภาคปกติ 4 ปี
ปีการศึกษาแรกเข้า : 2557
อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.ชูวงศ์ พรหมบุตร/อ.ดร.จักรพงษ์  เจือจันทร์

29467960_1109868555821638_1581769468425428342_n

หมู่เรียน : 571652601, 571252701
นักศึกษา : ภาคปกติ 4 ปี
ปีการศึกษาแรกเข้า : 2557
อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.สุรัตน์ สุขมั่น

27750000_448965222185192_3673384730527424727_n

หมู่เรียน : 572252601
นักศึกษา : ภาคพิเศษ 4 ปี
ปีการศึกษาแรกเข้า : 2557
อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.ชูวงศ์ พรหมบุตร/อ.ดร.ธัญเทพ สิทธิเสือ

19961608_1576756579009310_1208315212273671703_n

หมู่เรียน : 572252701
นักศึกษา : ภาคพิเศษ 4 ปี
ปีการศึกษาแรกเข้า : 2557
อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.ดร.จักรพงษ์ เจือจันทร์

12063726_881823168520167_4085773700539195662_n

หมู่เรียน : 572652601, 572652701
นักศึกษา : ภาคพิเศษ 4 ปี
ปีการศึกษาแรกเข้า : 2557
อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.สุรัตน์ สุขมั่น/ อ.ปูรณ์ภัสสร สันติอิทธิกุล 

52977064_571070980071533_3093137680238641152_o

หมู่เรียน : 581252601, 581652601
นักศึกษา : ภาคปกติ 4 ปี
ปีการศึกษาแรกเข้า : 2558
อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.พิสชานันท์ สนธิธรรม

28699106_1828102913874674_6583573042184957506_o-768x576

หมู่เรียน : 582252601
นักศึกษา : ภาคพิเศษ 4 ปี
ปีการศึกษาแรกเข้า : 2558
อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.ดร.สุรีย์ฉาย สุคันธรัต/อ.พิสชานันท์ สนธิธรรม

19437282_1555076704510631_4347657557314133443_n

หมู่เรียน : 582652601
นักศึกษา : ภาคพิเศษ 4 ปี
ปีการศึกษาแรกเข้า : 2558
อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.ดร.จักรพงษ์ เจือจันทร์

IMG_9391

หมู่เรียน : 591252601
นักศึกษา : ภาคปกติ 4 ปี
ปีการศึกษาแรกเข้า : 2559
อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.ดร.ประภาพร บุญปลอด/       อ.ดร.ยุภา ประยงค์ทรัพย์

21618023_853065278184377_3717802446733312768_n

หมู่เรียน : 592252601
นักศึกษา : ภาคพิเศษ 4 ปี
ปีการศึกษาแรกเข้า : 2559
อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.ดร.ประภาพร บุญปลอด

18814802_702676989939979_6382248111494340523_o

หมู่เรียน : 601252601
นักศึกษา : ภาคปกติ 4 ปี
ปีการศึกษาแรกเข้า : 2560
อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.ดร.สุรีย์ฉาย สุคันธรัต

2Z3A4143

หมู่เรียน : 611252601
นักศึกษา : ภาคปกติ 4 ปี
ปีการศึกษาแรกเข้า : 2561
อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.ดร.วิจิตรา โพธิสาร
อ.ดร.จักรพงษ์ เจือจันทร์

65919549_1180422675498739_2826784759391191040_o (1)

หมู่เรียน : 621254601
นักศึกษา : ภาคปกติ 4 ปี
ปีการศึกษาแรกเข้า : 2562
อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.ชูวงศ์ พรหมบุตร
อ.พิสชานันท์ สนธิธรรม

69600003_1225038501037156_6451921059124871168_n

หมู่เรียน : 622254601
นักศึกษา : ภาคพิเศษ 4 ปี
ปีการศึกษาแรกเข้า : 2562
อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.ดร.วิจิตรา โพธิสาร

หมู่เรียน : 632254601
นักศึกษา : ภาคปกติ 4 ปี
ปีการศึกษาแรกเข้า : 2563
อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.ดร.ประภาพร บุญปลอด
อ.สุรัตน์ สุขมั่น

หมู่เรียน :
632254501 
นักศึกษา : ภาคพิเศษ 4 ปี
ปีการศึกษาแรกเข้า : 2563
อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.ดร.สุรีย์ฉาย สุคันธรัต